ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ FERTOAPP

1. Προοίμιο

Η παρούσα εφαρμογή ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία FERTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, και με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 155109001000

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και πλοήγησής σας στην εφαρμογή του «Ferto» και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ή εκείνων που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ενδέχεται να καταχωρείτε επιμέρους πληροφορίες και στοιχεία που άπτονται των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, προβαίνοντας σε επεξεργασία μόνο όσων έχουμε συλλέξει νομίμως από εσάς. Ενδεικτικά, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρει αναλυτικά τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, το σκοπό της επεξεργασίας τους, τον τρόπο της επεξεργασίας και της διαχείρισής τους, το χρονικό διάστημα διατήρησής τους καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η παρούσα συμφωνία ισχύει μόνο για δεδομένα που συλλέγονται από την εφαρμογή του «Ferto» και όχι για δεδομένα που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου.

Αναλυτικότερα, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί :

 • Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και πώς.
 • Tι ισχύει για τα «cookies». Τι είναι τα «cookies».
 • Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα- Νομική Βάση Επεξεργασίας.
 • Σε ποιόν θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Για πόσο χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Υποχρέωση Ρητής Συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες/ενημερώσεις.
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διατηρείτε ενημερωμένα τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Γιατί συνδεόμαστε με άλλες ιστοσελίδες/ μέσα επικοινωνίας.
 • Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Πού και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δήλωση Ηλικίας: Για να κάνετε χρήση της εφαρμογής μας και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών, θα πρέπει να δηλώσετε ρητά ότι είστε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, αλλά όχι μικρότεροι των 15 ετών, εκτός από τη συγκατάθεσή σας, καλείστε να δηλώσετε ότι έχετε λάβει και τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου σας. Το «Ferto» δεν προτίθεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα λοιπών ανηλίκων. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια τέτοια ενέργεια, το «Ferto» ουδεμία ευθύνη φέρει προς τούτο. Για τον λόγο αυτό, το «Ferto» προτρέπει όλα τα άτομα που έχουν την κηδεμονία ανηλίκων να ενημερώνουν τα ανήλικα τέκνα σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η πλοήγηση και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής του «Ferto» υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης της εφαρμογής του «Ferto».

Για την πλοήγηση στην εφαρμογή του «Ferto» και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης μας, συμπληρώνοντας τα σχετικά τετραγωνίδια «Αποδέχομαι». Εφόσον δεν αποδέχεστε, εν όλω ή εν μέρει, την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης μας, θα πρέπει να απέχετε από την πλοήγηση και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής του «Ferto».

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ

Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα που να σας αφορούν με την εγγραφή σας σε μια από τις υπηρεσίες μας, με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έρχεστε σε επαφή μαζί μας, όπως με μέσα επικοινωνίας, σχολιάζοντας σε ιστολόγια, αναρτήσεις ή άρθρα που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας, λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς ή σε ειδικές προσφορές, με εγγραφή στις ειδικές προσφορές ή άλλες ενημερώσεις (Newsletters), συμμετέχοντας σε ομάδες ερευνών ή συμπληρώνοντας έρευνες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παράσχετε ξεχωριστά τη ρητή συγκατάθεσή σας ώστε να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό, σημειώνοντας ανάλογα το πλαίσιο που σας υποδεικνύεται στην εφαρμογή μας.

Δηλώνουμε ότι η εφαρμογή μας είναι σύμφωνη με την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων και ως εκ τούτου συλλέγουμε τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε ορθά τις υπηρεσίες μας.

Για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στo «Ferto» καλείστε να εισάγετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα:

 • Α) Ως Καταναλωτής θα πρέπει να εισάγετε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, τον αριθμό της ηλεκτρονικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές (χρεωστική/ πιστωτική) και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
 • Eπίσης για την επίτευξη και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνσή αποστολής της παραγγελίας σας, τον αντίστοιχο ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη, την περιοχή και τη χώρα.

  Ως Καταναλωτής θα να είστε ο νόμιμος κάτοχος της ηλεκτρονικής κάρτας με την οποία πραγματοποιείτε τις συναλλαγές και με την οποία δύναται να κάνετε πλήρη χρήση της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Σε καμία περίπτωση το «Ferto» δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών, εάν δεν είστε εσείς ο νόμιμος κάτοχος αυτής ή δεν έχετε την έγκριση χρήσης αυτής από τον νόμιμο κάτοχό της.

 • Β) Ως Κατάστημα θα πρέπει, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του Καταστήματος είτε κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς τούτο, να εισάγει ορισμένα δεδομένα, όπως ενδεικτικά, την πλήρη επωνυμία του Καταστήματος, την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση σας, την ταχυδρομική διεύθυνση του Καταστήματος, τον αριθμό του κινητού και σταθερού τηλεφώνου του Καταστήματος, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Καταστήματος, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ του Καταστήματος, το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του Καταστήματος και την επωνυμία της τράπεζας που τηρείται ο υποδειχθείς τραπεζικός λογαριασμός, και σε περίπτωση που δικαιούχος του υποδειχθέντος τραπεζικού λογαριασμού είναι άλλος πέραν του Καταστήματος, ζητείται περαιτέρω το πλήρες ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Επιπλέον, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να εισάγει και δικά του προσωπικά δεδομένα, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμό του, το αποδεικτικό έγγραφο της εξουσίας εκπροσώπησης του Καταστήματος που διαθέτει, τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
 • Άλλου είδους πληροφορίες που συλλέγουμε, σε περίπτωση που είστε Καταναλωτής, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι καταναλωτικές σας τάσεις για κατηγορίες καταστημάτων (όπως λχ …………..) και οι καταναλωτικές σας συνήθειες, καθώς και το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της τοποθεσίας σας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της παραγγελίας συλλέγουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ιστορικό παραγγελιών, επιλεγμένα εστιατόρια, τιμολόγια, αναγνωριστικό παραγγελίας, σχόλια σχετικά με παραγγελίες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, διεύθυνση παράδοσης και επιτυχείς παραγγελίες. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια παραγγελία, αυτές οι πληροφορίες θα προστεθούν στο προφίλ σας. Μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες στο προφίλ σας ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες θα σας δώσουν μια γενική εικόνα των επιλογών σας και του προηγούμενων παραγγελιών σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

  Εκτός από τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα στους διακομιστές μας από τον περιηγητή σας κατά την επίσκεψή σας στην εφαρμογή του «Ferto». Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με τις ως άνω αναφερθείσες αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή ("Συσκευή") που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή και τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευής σας (περιλαμβανομένου του αναγνωριστικού αριθμού μονάδας συσκευής), την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας και το είδος της συσκευής του κινητού σας τηλεφώνου, τον πάροχο του Internet ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, τον αριθμό τηλεφώνου των συσκευών σας, ιστορικό και κριτήρια αναζήτησης, απαντήσεις σας σε έρευνες, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τις εφαρμογές που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της συσκευής σας, ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων της εφαρμογής του «Ferto», τη διεύθυνση IP σας και το λειτουργικό σας σύστημα, πληροφορίες από cookies, το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας και την τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας). Η χρήση μέρους των πληροφοριών αυτών αφορά στην έγκαιρη ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς και την αποφυγή ζημιών.

  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποια από τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν προορίζονται να συσχετιστούν ή να ταυτοποιηθούν με τα άτομα που αφορούν, αλλά η φύση τους είναι τέτοια ώστε, μέσω επεξεργασίας και συσχετισμού με δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Αυτή η κατηγορία των δεδομένων συμπεριλαμβάνει διευθύνσεις IP ή domain names υπολογιστών χρηστών που συνδέονται στο διαδίκτυο, URI (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων) πηγών που έχουν αναζητηθεί, την ώρα αναζήτησης, τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για να τεθεί η αναζήτηση στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, λάθος, κλπ) και άλλες παραμέτρους που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Αυτά τα δεδομένα χρειάζονται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών για τη χρήση της σελίδας και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και διαγράφονται αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η επεξεργασία. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προς εξακρίβωση ευθύνης σε περίπτωση υποθετικού ηλεκτρονικού εγκλήματος κατά της εφαρμογής.

  Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με την εφαρμογή του «Ferto», και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

  Για οποιαδήποτε πληρωμή που πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του «Ferto», θα σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα στοιχεία πληρωμής της πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής σας κάρτας τα οποία δεν αποθηκεύονται στο σύστημα μας. Για να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή, αλλά και να μπορούμε να διασφαλίζουμε τον έλεγχο της αποδέσμευσης των χρημάτων σας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα «www.stripe.com», η οποία χρησιμοποιεί Τεχνολογικά Πρωτόκολλα για την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων (PCI Data Security Standards) .

  Με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας σας, εγγυάστε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείτε ή ότι έχετε ειδικώς εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο της πιστωτικής / κάρτας να τη χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση που δεν είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείτε, το «Ferto» δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Οι κάτοχοι καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και άδειας χρήσης από τον εκδότη της κάρτας. Εάν ο εκδότης της κάρτας πληρωμής σας αρνηθεί να εγκρίνει πληρωμή στο «Ferto» δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση της υπηρεσίας. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στο σύστημά μας είναι ορατά μόνο τα 4 τελευταία στοιχεία της κάρτας σας. Επιπλέον, λαμβάνουμε επαρκή μέτρα, στο μέτρο που είναι σε θέση να το πράξουμε, για να διατηρήσουμε τα στοιχεία της πληρωμής σας ασφαλή, αλλά σε περίπτωση αμέλειας εκ μέρους σας δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια υποστείτε εάν τυχόν τρίτο μέρος προκαλέσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία παρέχετε κατά την πρόσβασή σας στην εφαρμογή.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ «COOKIES»; TI EINAI TA «COOKIES»;

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που έχουν σταλεί από εμάς στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή σας, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκεφθείτε την εφαρμογή μας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Με τον τρόπο αυτό συλλέγουμε δεδομένα που εμπίπτουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα cookies μας βοηθούν να θυμηθούμε ποιος είστε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις επισκέψεις σας. Μπορούν να βοηθήσουν στην παράθεση πληροφοριών σε μια εφαρμογή με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.

Η χρήση ενημερωτικών cookies (τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης κλείνει) είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει ενημερωτικά αναγνωριστικά (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς προερχόμενους από τον διακομιστή) που είναι αναγκαία ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν σε περιπτώσεις όπως στο να θυμηθείτε ξανά το όνομα χρήστη σας για την επόμενη επίσκεψη, στο να καταλάβουμε πώς επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας, στο να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει αυτών των πληροφοριών και στο να μην επιτρέπουμε την απόκτηση των προσωπικών σας αναγνωριστικών δεδομένων από τρίτους.

Κατά την πλοήγηση σας στην εφαρμογή θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο της προβαλλόμενης εφαρμογής). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της εφαρμογής (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της εφαρμογής στον υπολογιστή σας.

Αφού συνδεθείτε στο προφίλ σας και κάνετε την επιλογή σας, τα προϊόντα θα αποθηκευτούν στο προφίλ σας. Αν κατά λάθος κλείσετε την εφαρμογή σας, μπορείτε να συνεχίσετε από το τελευταίο σημείο της παραγγελίας σας. Οι τελευταίες πληροφορίες αποθηκεύονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο (π.χ. cookie, κ.α.).

Όταν καταχωρήσετε μία παραγγελία στο καλάθι των αγορών σας χωρίς να την ολοκληρώσετε, αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες σε cookies. Αν συνεχίσετε την περιήγησή σας σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές, οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας θα σας υπενθυμίσουν εκ μέρους μας ότι δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα την παραγγελία σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεσμευόμαστε πως όποτε μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περί απορρήτου, και για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική, στις φόρμες πληροφοριών που συμπληρώνετε, σε οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και στις σελίδες ή στα ηλεκτρονικά μηνύματα που συνδέονται με τις φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων.

Σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων : Οι βασικοί σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας είναι: 1) η ορθή παροχή των υπηρεσιών μας, 2) η παροχή διαχειριστικών ειδοποιήσεων και επικοινωνιών, 3) η αποστολή ενημερωτικών εντύπων (newsletters) και εν γένει για προωθητικές ενέργειες, 4) η παροχή στοχευμένων πληροφοριών, 5) η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ιστολογίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων, 6) για ελέγχους πιστοποίησης και ταυτότητας, 7) για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, 8) για διοικητικούς και νομικούς σκοπούς, 9) για αντιπαραβολή δεδομένων και διαγραφή διπλών καταχωρήσεων, 10) για στατιστικές και εμπορικές αναλύσεις καθώς και για διαφημιστικές πληροφορίες, 11) για ανάπτυξη, έλεγχο και διατήρηση συστημάτων, 12) για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών ώστε να βελτιστοποιηθούν οι μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας, για παράδειγμα αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, 13) για ό,τι απαιτείται από το νόμο ή σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών και 14) για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις παρατίθενται στην εφαρμογή μας κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτούς τους σκοπούς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς που απαριθμούνται στην ενότητα με τίτλο «σε ποιόν θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα».

Νομική Βάση Επεξεργασίας Δεδομένων: Άρθρο 6 παράγραφος 1 β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, εκτέλεση της σύμβασης για την εγγραφή, Άρθρο 6 παράγραφος 1 στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έννομο συμφέρον για τα μέτρα ασφαλείας. Άρθρο 6 παράγραφος 1 α) συναίνεση στην επεξεργασία για ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Δεδομένα Τοποθεσίας: Χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για την παράδοση της παραγγελίας σας. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες δημιουργούνται αυτόματα ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τη διεύθυνση παράδοσης σε άλλα συνδεδεμένα συστήματα όπως η εφαρμογή διανομής μέσω της οποίας προβάλλεται η διεύθυνση στους διανομείς μας

Εξατομίκευση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και στόχευση διαφημίσεων: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να διαμορφώνουμε μια εικόνα επί των ενδιαφερόντων σας. Ενδέχεται τότε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι σας έχουμε αποστείλει διαφημιστικά μηνύματα και γενικά ότι δεν χάνετε προσφορές και πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιηθούν επίσης, τηρουμένων πάντοτε των υποχρεώσεων του «Ferto» από τις διατάξεις του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου, από τρίτους εξωτερικούς μας συνεργάτες, ήτοι συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρίες, για να διαφημιστούν τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ή προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων σε εσάς όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες τρίτων και διαδικτυακές υπηρεσίες. Αυτό ονομάζεται στόχευση διαφημίσεων ή διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος (advert targeting or interest-based advertising). Για να ενημερώνεστε γι’ αυτές τις προσφορές θα σας στέλνουμε in-app ή push ειδοποίηση στο κινητό σας, αλλά για να τις λάβετε θα πρέπει να έχετε προβεί σε αντίστοιχη ενεργοποίηση ειδοποιήσεων των συσκευών σας.

Σχόλια και απόψεις που έχουν καταχωρηθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας : Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα σχόλιο ή μια άποψή σας σε κάποιο ιστολόγιο ή άρθρο που παρουσιάζεται στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, ενδέχεται (χωρίς όμως να υποχρεούμαστε) να δημοσιεύουμε το σχόλιο διαδικτυακά ή εκτός δικτύου προκειμένου να διαφημίσουμε τις ενέργειες και υπηρεσίες μας.

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας : Όταν κάνετε περιήγηση στην εφαρμογή μας και κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας μέσω κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, την εταιρεία προέλευσης και το μοντέλο της συσκευής τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας και λεπτομέρειες του δικτυακού κέντρου, και θα συνδέσουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Θα αποθηκεύσουμε τη γλώσσα της συσκευής σας, τη γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να διαχειριζόμαστε την υπηρεσία μας μέσω κινητού τηλεφώνου.

Δημοσκοπήσεις πελατών : Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε για την γνώμη σας σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και για τους διαγωνισμούς στους οποίους έχετε δηλώσει συμμετοχή. Όταν πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς ή δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τα συγκεκριμένα cookies με την απάντησή σας.

Κυρίως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε αξιόπιστα επιστημονικά συμπεράσματα, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες, και με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (Newsletters) και πληροφορίες για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς ή και άλλες υπηρεσίες για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε, όπως επίσης και για λόγους στατιστικούς, δημοσκόπησης και έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τους ακόλουθους λόγους:

 • (α) ώστε να σας παρέχουμε το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, να μπορούμε να επιβεβαιώνουμε και να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ακριβή. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
 • (β) ώστε να επιβεβαιώνουμε ότι το περιεχόμενο των παρεχομένων υπηρεσιών παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για την συσκευή σας και να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο και υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, στα ενδιαφέροντά σας και στον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, και σχετίζονται με πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • (γ) ώστε να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή οι οποίες θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν (σύμφωνα με τις δηλωθείσες προτιμήσεις σας). Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στην εφαρμογή μας.
 • (δ) ώστε να εκτιμούμε και να προβλέπουμε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή να σχετίζονται με εσάς. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • (ε) ώστε να δημιουργούμε αξιόπιστα επιστημονικά συμπεράσματα, να πραγματοποιούμε δημοσκοπήσεις, για λόγους στατιστικής και έρευνας. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στην εφαρμογή μας.
 • (στ) ώστε να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να αντιμετωπίζουμε παράπονα, σχόλια ή προβλήματα που δύναται να έχετε σε σχέση με τη χρήση σας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
 • (ζ) ώστε να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις τυχόν συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και εμάς και απειλές στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γι’ αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • (η) ώστε να δημιουργούμε συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες και στατιστικές αναλύσεις οι οποίες αφορούν εσάς και απορρέουν από τις καταχωρήσεις σας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • (θ) ώστε να προβαίνουμε σε ενέργειες λογιστικής, χρέωσης, αναφοράς και ελέγχου, ελέγχου πίστωσης ή χρέωσης ή διαδικασίας χρέωσης ή / και επιβεβαίωσης και ελέγχου ταυτότητας, και / ή επιβεβαίωσης και ελέγχου πιστωτικών, χρεωστικών ή άλλων καρτών πληρωμής, και / ή είσπραξης χρεών, ή / και διατήρησης της ασφάλειας αλλά και για διοικητικούς και νομικούς σκοπούς. Λάβετε υπόψη ότι τα αποθηκευμένα στοιχεία της κάρτας πληρωμής θα κοινοποιούνται μόνο στον συνεργάτη πληρωμών μας και όχι σε τρίτα μέρη και θα χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, χρησιμοποιώντας τα συστήματα του συνεργάτη πληρωμών μας.

Συνοπτικά, χρησιμοποιούμε κυρίως τα στοιχεία και δεδομένα που μας παρέχονται από εσάς προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα, να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα για την καταναλωτική συνήθεια ανά γεωγραφική περιοχή και ανά Κατάστημα, να μελετήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των Καταναλωτών καθώς τις καταναλωτικές τάσεις, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες, να σας αποστείλουμε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα, δελτία και πληροφορίες σχετικά με γεγονότα ή/και άλλες υπηρεσίες οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, και εν γένει για λόγους μελέτης, έρευνας και ανάπτυξης και βελτίωσης της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής.

Διαφήμιση Καταστήματος: Δεδομένου ότι είστε Κατάστημα, συμφωνείτε ότι μας επιτρέπετε, για λόγους προώθησης των υπηρεσιών σας, να διαφημίσουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε την επωνυμία σας, το λογότυπο και το εμπορικό σας σήμα στα υλικά δημοσιότητας μας ή μάρκετινγκ και ως εκ τούτου μας χορηγείτε όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται προς τούτο, όπως αναλυτικά ορίζεται στη μεταξύ μας υπογεγραμμένη σύμβαση.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας εντός του Καταστήματος, μέρος ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που έχετε εισάγει στην εφαρμογή του «Ferto» διαβιβάζονται στους διανομείς ώστε να μπορέσουν να παραδώσουν την παραγγελία σας. Εάν ένα προϊόν της επιλογής σας δεν είναι διαθέσιμο για παράδοση ή οι διανομείς μας δεν μπορούν να σας βρουν στη διεύθυνση παράδοσης που δώσατε, έχουν λάβει οδηγίες από εμας να σας καλέσουν ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.

Οι διανομείς δεσμεύονται να χειρίζονται τα δεδομένα σας ως εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για την υποστήριξη και ορθή εκτέλεση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας.

Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια μας, τηρουμένων πάντοτε των υποχρεώσεων της εταιρίας μας από τις διατάξεις του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε τρίτους οι οποίοι εργάζονται για την εφαρμογή μας και τα διαδικτυακά μας μέσα. Συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένα αξιόπιστα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, διανομείς, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών και ΙΤ, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών) που μας βοηθούν να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και να προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο για να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και θα παραμένουν υπεύθυνα για τον τρόπο που χειρίζονται τα στοιχεία σας βάσει δικών μας οδηγιών.

Νόμος & Τάξη : Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη σε περίπτωση που είναι ευλόγως απαραίτητο, όπως: (α) σε περίπτωση που ζητηθεί από το Νόμο, με δικαστική εντολή ή απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κρατική, νομική, αστυνομική, διοικητική, ή κανονιστική Αρχή, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους (β) για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε άτομο από θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, (γ) για να αποτρέψουμε απάτη ή καταστρατήγηση δικαιωμάτων των χρηστών μας, ή (δ) για έννομη προάσπιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μας που σχετίζονται με την εφαρμογή μας.

ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι servers μας βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Κατά τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να μεταφερθούν, επεξεργαστούν και αποθηκευτούν σε προορισμό εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Κατά τις ενέργειές μας αυτές, επιβεβαιώνουμε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Κάποια κράτη, εκτός ΕΟΧ, ενδέχεται να μην έχουν επαρκείς νόμους για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή να έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Παρέχοντας σε εμάς Προσωπικά σας Στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη τα οποία λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).

Δεδομένα σας επίσης αποθηκεύονται τοπικά στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε βρίσκονται αποθηκευμένα στους υπολογιστές μας, σε αποθηκευτικό νέφος και / ή σε διακομιστές τρίτων μερών που μας παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρετητή δεδομένων υπό τον έλεγχό μας. Σας εγγυόμαστε ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή τους, και για μέγιστη περίοδο έως 5 (πέντε) έτη. Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πάντα σύμφωνη με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης εάν κατόπιν έγγραφου αιτήματος από εσάς, αποστέλλοντας ένα σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο support@ferto.app μας το ζητήσετε θα διαγράψουμε ή καταστρέψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας έχετε παράσχει. Αλλά παρακαλώ σημειώστε : (1) ότι μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αδράνειας ενώ διαγράφονται αυτά τα στοιχεία από τους διακομιστές μας και τις βάσεις δεδομένων μας, και (2) ενδέχεται να διατηρήσουμε όσα από αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαία για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές υποχρεώσεις μας, προς επίλυση νομικών διαφορών ή για να εφαρμόσουμε ισχύουσες συμβάσεις μας.

Διαφορετικοί κανόνες διαγραφής ισχύουν ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων. Εκτός από τους κανόνες διαγραφής που καθορίστηκαν από εμας, υπάρχουν και άλλες νομικές περίοδοι διατήρησης, τις οποίες τηρούμε. Για παράδειγμα, τα φορολογικά στοιχεία πρέπει να φυλάσσονται για περίοδο μεταξύ έξι και δέκα ετών ή ακόμη περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτές οι ειδικές περίοδοι διατήρησης ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές νομικές απαιτήσεις. Συνεπώς, παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσουμε ορισμένα από τα δεδομένα λόγω νομικών απαιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, θα περιορίσουμε τα δεδομένα σας από περαιτέρω επεξεργασία. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εάν έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων.

Έχετε υπόψη σας, ότι ακολουθούμε την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων, και επομένως, ζητάμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε στο ελάχιστο δυνατό προσωπικά στοιχεία, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αδιάκοπα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις (newsletters) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, τα οποία θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Αυτά συμπεριλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες υπηρεσίες, άρθρα, βελτιώσεις, ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, και διαφημιστικές / προωθητικές ενέργειες προϊόντων και υπηρεσιών. Η εφαρμογή μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ακολουθεί αυστηρή πολιτική περί λήψης ρητής συγκατάθεσης ως προς την αποστολή τέτοιου είδους ενημερώσεων, επιλέγοντας εσείς το πλαίσιο που επισημαίνεται στην εφαρμογή μας.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών emails (newsletters) κατόπιν της διαγραφής σας από την υπηρεσία αυτή, κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό email (newsletter) που σας αποστέλλεται.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούμε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@ferto.app. Τα αιτήματα για άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας θα ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό και παρέχονται δωρεάν. Παρόλο που παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες χωρίς χρέωση, τυχόν επιπλέον αντίγραφα ή / και επανάληψη του ίδιου αιτήματος από το υποκείμενο ενδέχεται να επιβαρυνθούν με ένα λογικό διοικητικό κόστος.

Έχετε το δικαίωμα να επανεξετάζετε, να διορθώνετε, να διαγράφετε, να αιτείσθε τον περιορισμό της επεξεργασίας (όπου αυτό είναι δυνατό) και εν γένει να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο ανησυχείτε ότι τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε δεν είναι σωστά, μόνον εσείς κατόπιν αιτήματός σας στην ομάδα μας Εξυπηρέτησης Πελατών, θα δύνασθε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να τα τροποποιήσουμε κατόπιν των υποδείξεών σας. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος («email») στο support@ferto.app και εμείς θα διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, κατόπιν των υποδείξεών σας.

Είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που εισάγετε με οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή του «Ferto» και συμφωνείτε να διατηρείτε και να ενημερώνετε επιμελώς τα στοιχεία και δεδομένα που έχετε εισάγει ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τις κατάλληλες διαφυλάξεις ώστε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των στοιχείων που μας έχετε παράσχει. Έχουμε εγκαταστήσει τεχνολογία και μέσα ασφάλειας τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σε σχέση με εσάς. Επίσης ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου, οι οποίοι καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποδέσμευση οποιωνδήποτε στοιχείων μας έχετε παράσχει καθώς και μέτρα σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση. Επιθυμούμε να είστε σίγουροι πως διαθέτουμε μία ομάδα ειδικά για να διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και να πραγματοποιεί δοκιμές για τυχόν αδυναμίες.

Έχετε υπόψη σας, ότι όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) κωδικό που να σας δίνει την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για να διατηρήσετε τον κωδικό απόρρητο. Εάν ο κωδικός έχει κλαπεί ή άλλως ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί κακοβούλως, είναι δικής σας η ευθύνη να μας ενημερώσετε άμεσα για περαιτέρω ενέργεια. Εάν υποπέσει στην αντίληψη σας ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιεί τον κωδικό του προσωπικού σας λογαριασμού στην εφαρμογή του «Ferto» ή την ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών σας χωρίς την έγκρισή σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα αποστέλλοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο support@ferto.app

Το «Ferto» βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για να σας διαθέσει την εφαρμογή της και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Το «Ferto» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λογικά μέτρα για την υψηλή παροχή των υπηρεσιών της όμως δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες της δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η παροχή τους θα είναι αδιάλειπτη. Ως εκ τούτου, το «Ferto» έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λογικά μέτρα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων της εφαρμογής της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοσελίδες που ανήκουν σε ή/και λειτουργούν υπό άλλους οργανισμούς. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookies, και σας επισημαίνουμε να τις διαβάσετε. Ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία όταν τα παρέχετε στις συγκεκριμένες άλλες εταιρείες ή συλλέγονται από αυτές μέσω cookies. Δεν ελέγχουμε ούτε εγκρίνουμε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε στοιχεία, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες βρίσκονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή για τις πολιτικές απορρήτου που ακολουθούν.

Εάν μας ακολουθήσετε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω κάποιας από τις σελίδες μας σε πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως π.χ. το Instagram, το Facebook, Twitter, τα στοιχεία που θα παράσχετε θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους, καθώς και στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Μόνο εάν δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1(α) του Γενικού Κανονισμού προστασίας Δεδομένων, πριν από τη διαδικασία εγγραφής, σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων με το Facebook, το Twitter ή το Instagram, θα λάβουμε τις γενικές και προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό χρήστη, το όνομα, την εικόνα προφίλ και το φύλο.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εάν λάβει χώρα η συμμετάσχουμε σε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση των περιουσιακών μας στοιχείων, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβαστούν ως μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας. Θα σας ενημερώσουμε (για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει) για κάθε τέτοια συμφωνία και θα σας παραθέσουμε τις επιλογές σας κατά περίπτωση. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρασχεθείσες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό και θα δημοσιοποιούμε την πιο πρόσφατη εκδοχή της στην εφαρμογή μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει αποκλειστικά μόλις η επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στην εφαρμογή μας. Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου της εφαρμογής μας, ώστε να είστε ενήμεροι για όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Εάν κάποια αναθεώρηση μειώνει ή μεταβάλει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, θα σας ενημερώσουμε και ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρεχόμενες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «Ferto» για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «Ferto» για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρόντα δικτυακό τόπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο support@ferto.app.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr