ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FERTO APP

1. Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή του «Ferto» (https://www.fertoapp.com/), η οποία ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία «FERTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με αρ. ΓΕΜΗ: 155109001000 και με έδρα τo Δήμο Αθηναίων (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 72, Τ.Κ. 117 42) και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Σφικτό Μιχαήλ. Το «Ferto» λειτουργεί αποκλειστικά ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής («Facilitator») ανάμεσα στους εγγεγραμμένους χρήστες του (Καταναλωτές) και στις συμβεβλημένες μαζί του επιχειρήσεις (Καταστήματα), αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα μέσω των συνεργατών του τη διανομή των προϊόντων των Καταστημάτων στους Καταναλωτές, έχοντας ως μοναδικό του στόχο να αλλάξει τον τρόπο που «κινούνται» τα προϊόντα μέσα στην πόλη, ξεκινώντας από τα νότια προάστια των Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, με το «Ferto» έχετε τη δυνατότητα ως Καταναλωτές να παραγγείλετε 24/7 (υπό την προϋπόθεση 24/7 λειτουργίας του Καταστήματος) και να παραλάβετε οποιοδήποτε προϊόν επιθυμείτε από τα Καταστήματα, μέσα σε λίγα λεπτά, στην πόρτα σας.

Προκειμένου να πλοηγηθείτε στην εφαρμογή του «Ferto» από τη συσκευή που διαθέτετε (πχ laptop, tablet, smartphone) και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, καλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν συνεχεία να δηλώσετε ότι τους αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο «Αποδέχομαι». Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλώ μην πλοηγήστε και μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής του «Ferto».

Το «Ferto» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και διαφοροποίησης της εφαρμογής και του περιεχομένου της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο, ενημερώνοντάς σας σχετικά μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων και του περιεχομένου στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία. Οφείλετε πάντοτε να ελέγχετε προηγουμένως για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εφόσον τις αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”, συνεχίζετε την πλοήγησή σας στην εφαρμογή και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να απέχετε από την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, αλλά όχι μικρότεροι των 15 ετών, εκτός από τη συγκατάθεσή σας, καλείστε να δηλώσετε ότι έχετε λάβει και τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου σας και ότι θα παράσχετε τα στοιχεία αυτού εφόσον σας ζητηθεί. Το «Ferto» δεν προτίθεται να συγκεντρώσει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια τέτοια ενέργεια, το «Ferto» ουδεμία ευθύνη φέρει προς τούτο. Για τον λόγο αυτό, το «Ferto» προτρέπει όλα τα άτομα που έχουν την κηδεμονία ανηλίκων να ενημερώνουν τα ανήλικα τέκνα σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Σημείωση: Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

2. Έννοιες και Ορισμοί

Σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ισχύουν τα παρακάτω:

 • «Ferto»: Η εφαρμογή (https://www.fertoapp.com/), η οποία παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες της (Καταναλωτές) τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά, 24/7 (υπό την προϋπόθεση 24/7 λειτουργίας της συμβεβλημένης με το «Ferto» επιχείρησης), την παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος επιθυμούν από τις συμβεβλημένες με το «Ferto» επιχειρήσεις (Καταστήματα) και να προβούν σε ηλεκτρονική εξόφληση αυτής, παραλαμβάνοντας το προϊόν από τους συνεργάτες – διανομείς του «Ferto», μέσα σε λίγα λεπτά, στην πόρτα τους.
 • Καταστήματα: Οι συμβεβλημένες με το «Ferto» επιχειρήσεις, οιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν ακόμα και 24/7 στους εγγεγραμμένους χρήστες του «Ferto» (Καταναλωτές) τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας των προϊόντων που επιθυμούν και ηλεκτρονικής εξόφλησης αυτής, ενίοτε δε και ειδικές προσφορές (εκπτωτικά κουπόνια), αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο οι Καταναλωτές τις άσκοπες μετακινήσεις και επαφές. Οι περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας τους με το «Ferto» αναφέρονται στη μεταξύ τους υπογεγραμμένη Σύμβαση.
 • Καταναλωτές: Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto», και τα οποία επισκεπτόμενα ηλεκτρονικά 24/7 οιαδήποτε από τις συμβεβλημένες με το «Ferto» επιχειρήσεις (Καταστήματα), έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών της και να προβούν σε ηλεκτρονική παραγγελία των προϊόντων που επιθυμούν και σε ηλεκτρονική εξόφληση αυτής, λαμβάνοντας μέσα σε λίγα λεπτά (υπό την προϋπόθεση ότι το Κατάστημα είναι ανοιχτό), την παραγγελία στην πόρτα τους.
 • Διανομείς: Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto», και τα οποία αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τα προϊόντα των Καταστημάτων στους Καταναλωτές. Οι περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας τους με το «Ferto» αναφέρονται στη μεταξύ τους υπογεγραμμένη Σύμβαση.
 • (vi) Προσωπικός Λογαριασμός Καταστήματος (Ferto Store Account): Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που δημιουργεί ο νόμιμος εκπρόσωπος ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μιας επιχείρησης (Καταστήματος), προκειμένου να προβληθεί και να προωθήσει τα προϊόντα και της υπηρεσίες του μέσω της εφαρμογής του «Ferto».
 • (vii) Προσωπικός Λογαριασμός Διανομέα (Ferto Carrier Account): Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που δημιουργεί ο συνεργάτης – διανομέας του «Ferto», προκειμένου να αναλάβει τη μεταφορά των προϊόντων των Καταστημάτων στους Καταναλωτές, με βασικό πλεονέκτημα την επιλογή του ωραρίου του, κερδίζοντάς με αυτόν τον τρόπο επιπλέον εισόδημα εύκολα και ευέλικτα.
 • (viii) Καλάθι Αγορών (Ferto Basket): Βρίσκεται στην εφαρμογή του «Ferto» και παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στους Καταναλωτές των παραγγελιών που έχουν δώσει στο εκάστοτε Κατάστημα. Η ύπαρξη του Ferto Basket θα υπάρχει στους Λογαριασμούς των Καταναλωτών προκειμένου να τηρούν ένα αρχείο με τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
 • (ix) Αξιολόγηση Καταστημάτων (Ferto feedback score): Βρίσκεται στην εφαρμογή του «Ferto» και δίνει τη δυνατότητα στους Καταναλωτές να αξιολογούν το εκάστοτε Κατάστημα, επηρεάζοντας ευμενώς ή δυσμενώς την τελική του βαθμολογία.
3. Δημιουργία Λογαριασμού & Υπηρεσίες

Απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην εφαρμογή του «Ferto» προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και εν γένει για να χρησιμοποιήσετε όλο το φάσμα της λειτουργικότητας της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Επιπλέον, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωτικά emails (newsletters) από το «Ferto». Τα ενημερωτικά emails (newsletters) μπορείτε να τα λαμβάνετε κατόπιν της εγγραφής σας στις λίστες παραληπτών (mailing lists), οι οποίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Ferto» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και των διεθνών συμβάσεων. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών emails (newsletters) κατόπιν της διαγραφής σας από την υπηρεσία αυτή, κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό email (newsletter) που σας αποστέλλεται.

Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού παρέχει, κυρίως, τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Την παροχή της δυνατότητας στους Καταναλωτές, 24/7, ηλεκτρονικής παραγγελίας των προϊόντων που επιθυμούν από τα Καταστήματα (υπό την προϋπόθεση 24/7 λειτουργίας του Καταστήματος).
 • Την παροχή της δυνατότητας στους Καταναλωτές ηλεκτρονικής εξόφλησης της παραγγελίας τους.
 • Την παροχή της δυνατότητας στους Καταναλωτές παραλαβής, μέσα σε λίγα λεπτά, της παραγγελίας τους στην πόρτα τους (υπό την προϋπόθεση ότι το Κατάστημα είναι ανοιχτό).
 • Την παροχή της δυνατότητας στους Καταναλωτές αξιολόγησης των Καταστημάτων.
 • Την παροχή της δυνατότητας στους Καταναλωτές τήρησης αρχείου με τις καταναλωτικές τους συνήθειες στα εκάστοτε Καταστήματα.
 • Την παροχή της δυνατότητας στα Καταστήματα προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους με αποτέλεσμα την αύξηση των παραγγελιών και κατ’ επέκταση του εισοδήματός τους, επωφελούμενα τη διανομή των προϊόντων τους στους Καταναλωτές από το «Ferto».

Μπορείτε να δημιουργήσετε αποκλειστικά έναν προσωπικό λογαριασμό στο «Ferto», είτε χειροκίνητα εισάγοντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων π.χ. Facebook. Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες θα αντληθούν μέσω της χρήσης ενός Application Programming Interface (API), αλλά ενδέχεται να σας ζητηθεί να χορηγήσετε στο «Ferto» πρόσθετες πληροφορίες προτού αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή του και στις υπηρεσίες της. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής του «Ferto» είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εισάγετε με οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, είτε απευθείας είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, και συμφωνείτε να τα διατηρείτε και να τα ενημερώνετε επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για την εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που έχετε εισάγει, είτε χειροκίνητα είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, το «Ferto» ουδεμία ευθύνη φέρει.

 • Ως Καταναλωτής, για να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό στο «Ferto», θα πρέπει να εισάγετε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και τον αριθμό της ηλεκτρονικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές σας στο διαδίκτυο.

Επίσης, για την επίτευξη και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνσή αποστολής της παραγγελίας σας, τον όροφο και το ονοματεπώνυμο που φέρει το κουδούνι.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει απαραιτήτως να είστε ο νόμιμος κάτοχος της ηλεκτρονικής κάρτας με την οποία πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας και με την οποία δύναται να κάνετε πλήρη χρήση της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Σε καμία περίπτωση το «Ferto» δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών, εάν δεν είστε εσείς ο νόμιμος κάτοχος αυτής ή δεν έχετε την έγκριση χρήσης αυτής από τον νόμιμο κάτοχό της.

 • Ως νόμιμος εκπρόσωπος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Καταστήματος, για να δημιουργήσετε τον προσωπικό λογαριασμό του Καταστήματος στο «Ferto», θα πρέπει να εισάγετε ορισμένα δικά σας προσωπικά στοιχεία καθώς και κάποια στοιχεία του Καταστήματος, όπως ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, την επωνυμία του Καταστήματος, τη διεύθυνση του Καταστήματος καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Περαιτέρω, θα πρέπει να εισάγετε τον τιμοκατάλογο με τα προϊόντα και τις τιμές τους καθώς και έναν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα είναι στο όνομα (επωνυμία) του Καταστήματος και την επωνυμία της τράπεζας στην οποία αυτός τηρείται.
 • Ως Διανομέας, για να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό στο «Ferto», θα πρέπει να εισάγετε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, και έναν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα είναι στο όνομά σας και την επωνυμία της τράπεζας στην οποία αυτός τηρείται.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online διαδικασίας εγγραφής και ανοίγματος προσωπικού λογαριασμού στην εφαρμογή του «Ferto», θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιτυχούς εγγραφής σας («E-mail Επιβεβαίωσης»).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό σας λογαριασμό. Δεσμεύεστε δε να μας ειδοποιείτε άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Ακόμη, οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και την τυπική έξοδό σας από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το «Ferto» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών του να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού του προσωπικού σας λογαριασμού στην εφαρμογή.

Εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης πιστεύει ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει παραβιάσει τον κωδικό του προσωπικού του λογαριασμού στην εφαρμογή του «Ferto», οφείλει να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο support@ferto.app

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν μπορούν να διατηρούν περισσότερους του ενός λογαριασμούς στην εφαρμογή του «Ferto».

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή του «Ferto» μέσω μη εξουσιοδοτημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης αυτοματοποιημένης συσκευής, λειτουργικού κώδικα (script), διαδικτυακού ρομπότ (bot), ή προγραμμάτων spider, crawler ή scraper.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω του «Ferto», δεν είναι αποκλειστικής χρήσης και προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση, επομένως δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του «Ferto» προς τούτο. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή τον προσωπικό σας λογαριασμό σας στο «Ferto», αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο support@ferto.app Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισάγει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον δικτυακό τόπο του «Ferto» θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού δεν θα βλάψει κανένα άλλο δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει το «Ferto» ή/και το εκάστοτε συμβεβλημένο με το «Ferto» Κατάστημα σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων και ευθυνών σας που προϋπήρχαν της απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού. Υπογραμμίζεται δε, ότι τυχόν ήδη καταβεβλημένα ποσά εκ μέρους σας δεν επιστρέφονται, με εξαίρεση την περίπτωση που ακυρώσει την παραγγελία σας το Κατάστημα λόγω πχ έλλειψης του προϊόντος που επιθυμείτε.

Το «Ferto» έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης ενός προσωπικού λογαριασμού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμών ή εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης κακόβουλα παρεμβαίνει, επηρεάζει δυσμενώς, αναστέλλει ή διακόπτει την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών/εφαρμογών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

4. Προσωπικά Δεδομένα

Καλείστε να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στην εφαρμογή του «Ferto», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.

Κατά την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων, καλείστε να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, με τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου, για την επεξεργασία αυτών. Πριν την παροχή της συγκατάθεσής σας, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας τους και τους συνήθεις αποδέκτες των δεδομένων σας. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στην εφαρμογή ή για περιορισμό της επεξεργασίας τους ή/και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων αυτών. Σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο support@ferto.app Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Επεξεργαζόμαστε κυρίως τα δεδομένα που μας παρέχονται από εσάς για την ορθή παροχή των υπηρεσιών μας καθώς και για στατιστικούς λόγους, ώστε να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα για την καταναλωτική σας συνήθεια ανά Κατάστημα, για να μελετήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά όλων των εγγεγραμμένων χρηστών καθώς και για την εύρεση των καταναλωτικών τάσεων, για να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και για να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες, για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters) ή/και για άλλες υπηρεσίες οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, και εν γένει για λόγους μελέτης, έρευνας, ανάπτυξης και βελτίωσης της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Το «Ferto» δεν διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί ή/και διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον παρόν δικτυακό της τόπο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσής σας, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Το «Ferto» δύναται να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε στην εφαρμογή εφόσον:

 • έχει λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας,
 • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου,
 • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος,
 • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση, βεβαίωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, ή
 • η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

Εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα στους διακομιστές μας κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στην εφαρμογή του «Ferto». Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο τύπος φυλλομετρητή (browser), διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες από cookies, ο πάροχος υπηρεσιών του Διαδικτύου σας, η γλώσσα, η ζώνη ώρας και η τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας).

Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με την εφαρμογή μας και τις υπηρεσίες μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς επεξεργάζονται από ασφαλή διακομιστή που βρίσκεται εντός του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Το «Ferto» δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors) καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της εφαρμογής, εγγυάται δε ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, διατηρώντας μάλιστα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αλλαγής στην ιδιοκτησία της του «Ferto», ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πώλησης, απορρόφησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου ή εξαγοράς των υλικών ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτο/α μέρος/μέρη (φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α) καθώς και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε, διαβιβάσουμε, μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή παραχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει, τα δεδομένα σας, αφότου προηγουμένως σας ενημερώσουμε σχετικά και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή τον προσωπικό σας λογαριασμό σας στο «Ferto», αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο support@ferto.app Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισάγει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον δικτυακό τόπο του «Ferto» θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

5. Χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών από τους Καταναλωτές

Με την είσοδό σας στην εφαρμογή και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ως Καταναλωτής σε αυτήν, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε ηλεκτρονικά και 24/7 τα συμβεβλημένα με το «Ferto» Καταστήματα και να περιηγηθείτε σε αυτά, επιλέγοντας κάθε φορά από ένα Κατάστημα τα προϊόντα που επιθυμείτε. Τα προϊόντα που επιλέγετε προστίθενται στο καλάθι αγορών σας (Ferto Basket), και αφότου στείλετε την παραγγελία σας, προβαίνετε σε ηλεκτρονική εξόφληση αυτής, οπότε και τα χρήματά σας {τα οποία αντιστοιχούν στην πραγματική αξία των προϊόντων που παραγγείλατε, πλέον του κόστους των σακούλων που απαιτούνται, πλέον της χρήσης της υπηρεσίας (service fee) του «Fertο», πλέον του κόστους παράδοσης (delivery fee) της παραγγελίας σας} δεσμεύονται μέσω της πλατφόρμας «www.stripe.com».

Στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής του «Fertο», το Κατάστημα ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε αλλά και για τη συνολική τελική τιμή της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας περιλαμβάνονται προϊόντα που απαιτούν ζύγισμα, τότε η αξία της παραγγελίας σας θα είναι προσαυξημένη κατά ένα ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 5 %, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί το ζύγισμα των προϊόντων αυτών και στη συνέχεια να γίνει ο υπολογισμός της συνολικής τελικής αξίας της παραγγελίας σας. Επιπλέον, σε περίπτωση που το Κατάστημα, από το οποίο έχετε κάνει την παραγγελία σας, χρεώνει επιπλέον τις σακούλες μεταφοράς των προϊόντων, τότε και πάλι η αξία της παραγγελίας σας θα είναι προσαυξημένη κατά ένα ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 1 %, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός του αριθμού των σακούλων που απαιτούνται για τη μεταφορά των προϊόντων της παραγγελίας σας και στη συνέχεια να γίνει ο υπολογισμός της συνολικής τελικής αξίας της παραγγελίας σας. Με το πέρας της εκκαθάρισης, τυχόν επιπλέον ποσό που σας έχει παρακρατηθεί μέσω της πλατφόρμας «www.stripe.com», θα σας επιστρέφεται άμεσα στον λογαριασμό μέσω το οποίου κάνατε την πληρωμή της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που κάποιο εκ των παραγγελθέντων προϊόντων δεν είναι διαθέσιμο το Κατάστημα υποχρεούται όπως ακυρώσει συνολικά την παραγγελία σας και όπως ενημερώσει σχετικά το «Fertο» για αυτό. Στην περίπτωση αυτή το αντίτιμό του συνόλου της παραγγελίας σας, σας επιστρέφεται άμεσα στον λογαριασμό μέσω το οποίου κάνατε την πληρωμή της παραγγελίας σας.

Όταν το Κατάστημα ετοιμάσει την παραγγελία σας, ενημερώνει σχετικά μέσω της εφαρμογής του «Fertο» τον συνεργάτη – διανομέα ούτως ώστε ο τελευταίος να παραλάβει την παραγγελία σας από το Κατάστημα και να σας την παραδώσει μέσα σε λίγα λεπτά στην πόρτα σας. Κάθε παραγγελία συνοδεύεται πάντοτε από το νόμιμο παραστατικό του Καταστήματος. Μέσω της εφαρμογής του «Ferto», έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την πορεία της παραγγελία σας καθώς φτάνει στην πόρτα σας, έχοντας live ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο παράδοσης της παραγγελίας σας στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Από τη χρονική στιγμή που η παραγγελία σας παραδίδεται από το Κατάστημα στον συνεργάτη – διανομέα του «Ferto», δεν μπορείτε να την ακυρώσετε, και δεν προβλέπεται επιστροφή του ποσού της αξίας της παραγγελίας σας.

Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Καταστημάτων, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., σε διαφορετική περίπτωση εναπόκειται στα Καταστήματα η υποχρέωση ενημέρωσης των Καταναλωτών για το αντίθετο.

Ο Καταναλωτής, υποβάλλοντας τα στοιχεία της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών που χρησιμοποιεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας αυτής. Το «Ferto» δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών που χρησιμοποιήθηκε εάν ο Καταναλωτής δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας αυτής ή δεν έχει πάρει την έγκριση χρήσης αυτής από τον νόμιμο κάτοχό της.

Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών που χρησιμοποιείτε ως Καταναλωτής δεν αποθηκεύονται στο σύστημα μας. Στο σύστημά μας είναι ορατά μόνο τα 4 τελευταία στοιχεία της κάρτας σας. Για να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή, αλλά και να μπορούμε να διασφαλίζουμε τον έλεγχο της αποδέσμευσης των χρημάτων σας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα «www.stripe.com», η οποία χρησιμοποιεί Τεχνολογικά Πρωτόκολλα για την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων (PCI Data Security Standards) .

Το «Ferto», λειτουργώντας αποκλειστικά ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής («Facilitator») ανάμεσα στους Καταναλωτές και στα Καταστήματα, δεν εγγυάται για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής των Καταστημάτων ούτε για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση από τα Καταστήματα. Ως εκ τούτου, το «Ferto» δεν ευθύνεται για τις τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στους καταλόγους των Καταστημάτων, την αναπροσαρμογή αυτών καθώς και για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων των Καταστημάτων έναντι των Καταναλωτών και όλων των ευθυνών και νόμιμων συνεπειών παραβίασης αυτών που απορρέουν από την υπάρχουσα συναλλακτική σχέση μεταξύ Καταστήματος και Καταναλωτή, και βαραίνει αποκλειστικά τα Καταστήματα.

6. Υποχρεώσεις & Δικαιώματα των Μερών

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την εφαρμογή του «Ferto» και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και όσα προβλέπονται στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή του «Ferto» και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Συμφωνείτε ότι δεν θα ζητήσετε, συλλέξετε ή χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης άλλων εγγεγραμμένων χρηστών της εφαρμογής του «Ferto».

Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να περιορίσετε έναν άλλο κάτοχο λογαριασμού στο «Ferto» από τη χρήση της εφαρμογής και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και δεν πρέπει να ενθαρρύνετε ή να διευκολύνετε την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου.

Δεν επιτρέπεται εσείς ο ίδιος, και δεν πρέπει να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλον την: (i) προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρος των παρεχόμενων από ή μέσω του «Ferto» υπηρεσιών, όπως εφαρμόζονται, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο, (ii) τη χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος της εφαρμογής του «Ferto» που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο όπως ορίζεται στο https://www.fertoapp.com/ (iii) την απόπειρα για reverse compiling, αποσυναρμολόγηση, reverse engineering ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από ή μέσω του «Ferto», (iv) την πρόσβαση του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω του «Ferto» υπηρεσιών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τις παρεχόμενες υπηρεσίες από ή μέσω του «Ferto» ή την χρήση των παρεχόμενων από ή μέσω του «Ferto» υπηρεσιών για άμεσο ανταγωνισμό μαζί του.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (και τους νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας) και τις διεθνείς συμβάσεις ενόσω έχετε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιείτε την εφαρμογή του «Ferto» και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Καθώς στην εφαρμογή του «Ferto» παρέχονται περισσότερες από μία υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθεί να αξιολογήσετε και να αποδεχθείτε συμπληρωματικούς όρους που απαιτούνται για την αλληλεπίδρασή σας με μια ή περισσότερες υπηρεσίες.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι υποχρεώσεις του «Ferto» περιορίζονται μόνο στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και διανομής των προϊόντων. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν προορίζεται ή θεωρείται ότι θεμελιώνει οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και το «Ferto», ή ορίζει το κάθε μέρος ως αντιπρόσωπο του άλλου, ούτε εξουσιοδοτεί κανένα μέρος να δεσμεύεται για λογαριασμό του άλλου μέρους.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο "Αποδέχομαι" και συνεχίζοντας την πλοήγησή σας ή/και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του «Ferto», τεκμαίρεται αναμφισβήτητα ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις και συναινείτε, επιτρέπετε, συμφωνείτε και εγκρίνετε αυτές.

7. Περιορισμός της Ευθύνης

Το «Ferto» παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας ανάμεσα στους Καταναλωτές και στα Καταστήματα, λειτουργώντας ως Τρίτος - Διαμεσολαβητής («Facilitator»). Ως εκ τούτου, το «Ferto» δεν ασκεί κανέναν έλεγχο και δεν μπορεί να εγγυηθεί για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής των Καταστημάτων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση από τα Καταστήματα, για τις τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στους καταλόγους των Καταστημάτων, την αναπροσαρμογή αυτών καθώς και για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων των Καταστημάτων έναντι των Καταναλωτών και όλων των ευθυνών και νόμιμων συνεπειών παραβίασης αυτών που απορρέουν από την υπάρχουσα συναλλακτική σχέση μεταξύ Καταστήματος και Καταναλωτή, και βαραίνει αποκλειστικά τα Καταστήματα. Αποκλειστικά υπεύθυνα για τα ανωτέρω και για οποιαδήποτε τυχόν άλλη διαφορά προκύψει εξαιτίας ή εξ’ αφορμής των ανωτέρω, είναι τα Καταστήματα.

Το «Ferto» δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υλικών και των συστατικών των προϊόντων που έχουν προς πώληση τα Καταστήματα, ούτε για τον τρόπο παρασκευής και μαγειρέματος αυτών. Ως εκ τούτου, το «Ferto» δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θανάτου, στομαχικών διαταραχών, αλλεργικών αντιδράσεων και γενικά επιπλοκών, συμπτωμάτων και αντιδράσεων που τυχόν προκύψουν από την κατανάλωση των προϊόντων.

Οι Διανομείς συνδέονται με το «Ferto» με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση η σχέση των δύο μερών δεν αποτελεί σχέση εργοδότη προς υπάλληλο ή μισθωτό. Ως εκ τούτο, το «Ferto» δεν ευθύνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης από τους διανομείς, για τυχόν λάθη ή ψευδείς δηλώσεις τους και εν γένει για την ευθύνη που φέρουν έναντι των Καταστημάτων και των Καταναλωτών και για τις νόμιμες συνεπειες παραβίασης αυτής που απορρέει από τη μεταξύ τους υπάρχουσα συναλλακτική σχέση.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση και το «Ferto» δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που η παραγγελία που επιβεβαιωμένα έχει ληφθεί από το Κατάστημα δεν παραδοθεί προς διανομή λόγω πχ μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος ή δεν παραδοθεί από τον διανομέα. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως σας διαβεβαιώνουμε ότι θα σας επιστραφεί η αξία της παραγγελίας σας.

Το «Ferto» δεν εγγυάται για την νομιμότητα και την δικαιοπρακτική ικανότητα των εγγεγραμμένων χρηστών του. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα τα οποία εισάγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή και τα οποία συμφωνούν να διατηρούν και να ενημερώνουν επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Περαιτέρω, οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς και για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού του προσωπικού τους λογαριασμού στην εφαρμογή. Ακόμη, οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού και την τυπική έξοδο τους από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το «Ferto» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών της εφαρμογής να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» θα πρέπει απαραιτήτως να είναι νόμιμοι κάτοχοι της ηλεκτρονικής κάρτας με την οποία πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και με την οποία δύνανται να κάνουν πλήρη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Σε καμία περίπτωση το «Ferto» δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της, εάν δεν είναι νόμιμοι κάτοχοι αυτής ή δεν έχουν την έγκριση χρήσης αυτής από τον νόμιμο κάτοχο της.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, το «Ferto» δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, κέρδους, εσόδων, συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή στην φήμη Καταστήματος, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου των προϊόντων, των τιμών, της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των προϊόντων) καθώς και σχετικά με τις αξιολογήσεις των Καταστημάτων από τους Καταναλωτές, (iii) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστην ή πλήρωσαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto», σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της εφαρμογής, ή (iv) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστην ή πλήρωσαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής του «Ferto», είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης των Καταστημάτων ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο Κατάστημα (τους υπαλλήλους του, τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους πράκτορες, εκπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες). Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του «Ferto».

To «Ferto» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί είτε ο Καταναλωτής είτε το Κατάστημα ή οποιοσδήποτε τρίτος από τη χρήση της εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, λαμβανομένου υπόψη μάλιστα του όγκου του Διαδικτύου και των πληροφορίων που περιέχονται σε αυτό. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» προβαίνουν στη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής με δική τους πρωτοβουλία και αφού προηγουμένως έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Το «Ferto», οι συνεργάτες και οι συνεταίροι του σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους τυχόν υποστείτε από την πλοήγηση και χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάθε ενέργεια ή παράλειψη σχετική με τα δικαιώματα πνευματικής σας ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της προσωπικότητάς σας την ηθική και την αξιοπρέπειά σας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Ferto» δηλώνουν με την αποδοχή των παρόντων Όρων ότι απαλλάσσουν το «Ferto» από κάθε ευθύνη και απαίτηση ή αξίωση παντός είδους αποζημίωσης για ζημία που τυχόν υποστούν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, ή από την παραβίαση των παρόντων Όρων από τρίτους. Το «Ferto» δεν φέρει ευθύνη για την ικανοποίηση των αξιώσεων και απαιτήσεων οιασδήποτε φύσης έναντι τρίτων, που ενδεικτικά μπορεί να προκύψουν από τη συναλλακτική σχέση Καταναλωτή και Καταστήματος, από την αξιολόγηση ενός Καταστήματος από τους Καταναλωτές και από την αντιγραφή ή απομίμηση του δικτυακού τόπου https://www.fertoapp.com/, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

Δεν υπάρχει εγγύηση για τη συνεχή και αδιάκοπη πρόσβαση στον δικτυακό τόπο https://www.fertoapp.com/ και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, δεδομένης της πιθανότητας παρεμπόδισης, ακόμη και εν μέρει, εξαιτίας τυχαίων περιστατικών ή και εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας. Κατά συνέπεια, το «Ferto» δεν ευθύνεται για την προσωρινή διακοπή παροχής κάποιας υπηρεσίας που προσφέρεται ή που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής καθώς και για παντός είδους ζημίες και δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από την τυχόν διακοπή ή καθυστέρηση στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών της, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Το «Ferto» βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για να σας διαθέσει την εφαρμογή του και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Το «Ferto» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και λογικά μέτρα για την υψηλή παροχή των υπηρεσιών του, όμως δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες του δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η παροχή τους θα είναι αδιάληπτη. Ως εκ τούτου, το «Ferto» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων της εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Το «Ferto» δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή και οι υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα/εφαρμογή, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας αποστέλλονται ή οι διακομιστές μέσω των οποίων οι ιστοσελίδες/εφαρμογές αυτές διατίθενται σε εσάς, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα. Το «Ferto» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα αυτών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή υπηρεσιών, που ενδέχεται να προκύψουν από ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα, βαρύνουν εσάς και σε καμία περίπτωση το «Ferto».

Στην εφαρμογή του «Ferto» και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοσελίδων/εφαρμογών τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες ή λειτουργίες τρίτων, χαρακτηριστικά και σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους δικτυακούς τόπους, εφαρμογές και υπηρεσίες. Το «Ferto» δεν ελέγχει καμία από τις ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες των τρίτων αυτών μερών και δεν γνωρίζει την ποιότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου των τρίτων αυτών μερών ούτε γνωρίζει εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις ή όχι. Ρητά αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το «Ferto» δεν φέρει ευθύνη για δικτυακούς τόπους, ιστοσελίδες/εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με αυτούς τους δικτυακούς τόπους, ιστοσελίδες/εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και πρωτοβουλία και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη του «Ferto».

8. Cookies

Το «Ferto» μπορεί να συλλέξει δεδομένα ταυτοποίησης σας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στην εφαρμογή, και την ορθότερη παρουσίαση της εφαρμογής ενώ αποτελούν επιθυμητό και χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της διαδικτυακής κυκλοφορίας.

Κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του προβαλλόμενου ιστοτόπου). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της εφαρμογής (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της εφαρμογής στη συσκευή σας.

9. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εγγυάστε ότι η χρήση της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της υποβολής των πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, βίντεο, ήχου, αρχείων: (i) συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, (ii) δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, (iii) δεν είναι προσβλητική, απρεπής, δυσφημιστική, άσεμνη, παράνομη, απειλητική, απεχθής, ή ακατάλληλη με οποιονδήποτε τρόπο.

Οποιοδήποτε υλικό το οποίο μεταδίδεται, αναρτάται ή υποβάλλεται δημόσια στην εφαρμογή του «Ferto» από εσάς, θα θεωρείται (και το «Ferto» θα το διαχειρίζεται) ως μη - εμπιστευτικό και δημόσιο.

Δια του παρόντος δεσμεύεστε όπως αποζημιώσετε το «Ferto» έναντι κάθε απώλειας, υποχρέωσης, δαπάνης και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, νομικών εξόδων) που προκύψουν από τυχόν παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της από εσάς.

Το «Ferto» κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στην εφαρμογή και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλου του λογισμικού που αποτελεί την εφαρμογή ("Λογισμικό").

Απαγορεύεται να: (i) τροποποιήσετε, μεταφράσετε, δημιουργήσετε ή προσπαθήσετε να δημιουργήσετε παράγωγα αντίγραφα ή να αντιγράψετε το Λογισμικό ή την εφαρμογή του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, εν όλω ή εν μέρει, (ii) να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση (reverse engineering), αποσυναρμολόγηση ή μετατροπή του κώδικα του Λογισμικού ή της εφαρμογής του «Ferto» σε μορφή source code, (iii) να διανείμετε, παραχωρήσετε άδεια, εκχωρήσετε, μοιραστείτε, προβείτε σε χρονομεριστική μίσθωση, πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας ή μεταφοράς με άλλο τρόπο του Λογισμικού της ή της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής προς όφελός σας.

Το περιεχόμενο της εφαρμογής του «Ferto» προστατεύεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά μυστικά και συμφωνείτε ότι το «Ferto» κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων των ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομασιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και της εμφάνισης και της αισθητικής άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων (εγγεγραμμένων ή μη) της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στην εφαρμογή του «Ferto», οποιαδήποτε βάση δεδομένων λειτουργεί από και για την εφαρμογή καθώς και το σύνολο των σχεδίων, κειμένων και των γραφικών της εφαρμογής, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος, οι επιλογές και η διάταξή τους και κάθε μετάφραση του λογισμικού, ο εν λόγω πηγαίος κώδικας (source code) και το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των βοηθητικών εφαρμογών "applets" και των αρχείων script) θα παραμένουν στην ιδιοκτησία του «Ferto». Δεν επιτρέπεται η απόκτηση οποιουδήποτε τίτλου στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του «Ferto» ή η προσπάθεια διενέργειας τέτοιας πράξης, επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων του «Ferto».

Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο και με κανένα μέσο η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, αναμόρφωση, αποκάλυψη, αναδημοσίευση, παραλαβή, εμφάνιση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, ανάρτηση ή μετάδοση του υλικού που διατίθεται στην εφαρμογή του «Ferto» ούτε επιτρέπεται η πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση της για τη δημιουργία άλλων έργων ή η εκμετάλλευσή της με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «Ferto». Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της εφαρμογής του «Ferto» σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης του «Ferto» . Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, τροποποίηση, αντιγραφή ή διανομή ή η χρήση οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του «Ferto» προς τούτο.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ανήκει στο «Ferto».

Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή παρέχονται στην εφαρμογή του «Ferto» από πλευράς σας ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις μέσω εφαρμογής του «Ferto» σχετικά με τις υπηρεσίες της (καλούμενες ως «Ιδέες»), είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία του «Ferto» καθώς και κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από αυτές.

10. Σύνδεσμοι (LINKS) από και προς άλλες Διαδικτυακές Τοποθεσίες

Όπου η Δικτυακή Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για τη δική σας ευκολία.

Το «Ferto» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων/εφαρμογών στις οποίες παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το «Ferto» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων/εφαρμογών στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές κατά άλλο τρόπο.

Το «Ferto» δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με την παρούσα δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

11. Social Media

Το «Ferto» συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική του σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση και το «Ferto» δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

Το «Ferto», οι συνεργάτες και οι συνεταίροι του σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους τυχόν υποστείτε από την πλοήγηση και χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάθε ενέργεια ή παράλειψη σχετική με τα δικαιώματα πνευματικής σας ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της προσωπικότητάς σας την ηθική και την αξιοπρέπειά σας.

12. Αξιολόγηση Καταστημάτων (Ferto Feedback Score)

Οι Καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε δημόσια αξιολόγηση των Καταστημάτων από τα οποία έχουν ήδη παραγγείλει προϊόντα, επηρεάζοντας ευμενώς ή δυσμενώς την τελική τους βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία των Καταστημάτων (Ferto Feedback Score) είναι εμφανής σε όλους τους χρήστες του «Ferto». Το «Ferto» δεν φέρει ευθύνη για την αξιολόγηση και κριτική που ασκείται στα Καταστήματα από τους Καταναλωτές ούτε υιοθετεί τις απόψεις των Καταναλωτών για αυτά, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές, και ως εκ τούτου δεν οφείλει αποζημίωση για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν τα Καταστήματα λόγω της αξιολόγησης.

13. Παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της εφαρμογής του «Ferto» και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Οιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας, ηθελημένη ή μη, μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του «Ferto» να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του λογαριασμού σας στην εφαρμογή ενώ παράλληλα το «Ferto» δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το «Ferto» δεν είναι υπεύθυνο για όλων των ειδών τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που εσείς παρέχετε και ότι εσείς χρησιμοποιείτε την εφαρμογή του «Ferto» και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Εάν παραβιάσετε το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, ή με άλλο τρόπο εκθέσετε σε κίνδυνο ή εκθέσετε νομικά και ηθικά το «Ferto», το τελευταίο δικαιούται να σας απαγορεύσει την πρόσβαση, ολικά ή μερικά, στην εφαρμογή του «Ferto» και στις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Οιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας, ηθελημένη ή μη, δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη σας. Το «Ferto» θα διερευνήσει τα γεγονότα που πιθανώς σχετίζονται με την παραβίαση ή την απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας και εν συνεχεία δύναται να συνεργαστεί με τις δυνάμεις της Αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής που σχετίζεται με παραβάσεις τέτοιου είδους.

Το «Ferto» θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε Αρχές επιβολής του Νόμου και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή που θα ζητήσει ή θα δώσει εντολή στο «Ferto»να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη.

Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη αποζημίωσης του «Ferto» και κάθε συνεργάτη ή συνέταιρου του για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί λόγω παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Συμφωνείτε να διαφυλάξετε πλήρως το «Ferto» και κάθε συνεργάτη ή συνεταίρο της από οποιοδήποτε αδίκημα, αξίωση ή απαίτηση και να επιβαρυνθείτε για λογαριασμό του «Ferto» με τυχόν δικαστικά και νομικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής καθώς και κατά την παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων μερών κατά την πλοήγηση σας και ενδεχόμενη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και του «Ferto», θα πρέπει να προηγηθεί προσπάθεια διευθέτησής της σε φιλικό επίπεδο.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να εγερθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τυχών διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, παραιτείστε από το δικαίωμά σας να συμμετέχετε σε τυχόν συλλογική αγωγή που ήθελε εγερθεί κατά του «Ferto».

Αν κάποιος εγείρει αξίωση εναντίον του «Ferto» που αφορά όμως δική σας πράξη ή παράλειψη, περιεχόμενο ή πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει στην εφαρμογή, δηλώνετε ότι θα μας αποζημιώσετε και θα μας απαλλάξετε από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και ότι θα αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημία, απώλεια που τυχόν έχουμε υποστεί εμείς και οι συνεργάτες και συνεταίροι μας και ότι θα καταβάλλεται εντόκως τυχόν έξοδα που έχουμε ήδη κάνει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αξίωσης που εγέρθηκε εσφαλμένα κατά ημών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι το τμήμα της διάταξης αυτής θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

15. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «Ferto» για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εφαρμογή και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «Ferto» για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρόντα δικτυακό τόπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο support@ferto.app

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr